covid-19

covid-19

Мерки от страна Инфо Пойнт при пътувания след падане на Извънредното положение в страната:

 

- ограничен капацитет на автобуси до 9 и 20 местни

- ограничени по капацитет и размери хотели

- опции хотелите да бъдат предоставени за нощувка само за група на Инфо Пойнт

- недопускане на външни лица в хотела

- закуска само за клиенти на Инфо Пойнт и в определен час

- контрол на здравето на служителите на Инфо Пойнт, удостоверения за здравен статус

- дезинфекция на автобуси два пъти на ден

- дезинфекция на ръце преди качване на клиенти в автобус

- забранява се хранене в автобуси

- предпазни маски за служители

- предпазни маски за клиенти - задължителни

Очаквайте допълнение в зависимост от препоръките на здравното министерство и министерството на туризма.

Category is empty.