• Home »
  • ВИНЕНИ ТУРОВЕ
ВИНЕНИ ТУРОВЕ

ВИНЕНИ ТУРОВЕ

Време е да се разходим из винената карта на България!

Не е тайна, че качеството на българското вино е в постоянен възход, благодарение на вдъхновението и професионализма, с които работят винопроизводителите у нас.
Нарастващата популярност свързана с винения туризъм в световен мащаб не подминава и България.
Започваме серия от екскурзии в тази сфера, като ще се опитаме през следващите месеци да посетим всички популярни винени райони в България.

 

Български винени региони

 

По закон в страната ни са обособени само два района за производство на регионални вина: Дунавска равнина и Тракийска низина – и до ден днешен на етикетите на виното избите са длъжни да обозначават, че виното произхожда от един от тези два изключително обширни региона.

 

България обаче се отличава с впечатляващо разнообразие на релеф, климат, почви и винарски традиции. Често, само в рамките на няколко декара, има значителни разлики в почвите, изложението и микроклимата. Тъй като исторически сме част от Стария винен свят, то за нас е важно вековното френско понятие тероар – повечето български винари вярват, че качествата на виното се обуславят от съвкупните влияния на почви, изложение на лозето, ветрове, валежи, ориентация към слънцето, надморска височина, както и режима на валежите, ветровете, мъглите, наличие на реки, гори, море – накратко цялата геология, география и климат на мястото. И сортът. А отвъд физическите, химически и биологични елементи от екосистемата, понятието съдържа и измерение, свързано с усилията, манталитета и традиционните знания и умения на хората в това място, или също модерните им интерпретации и технологиите във винопроизводството.

 

В района на Мелник, например, сортовете и стилът на вината са едни, а съвсем други са те в Сакар или по българското Черноморие. Ето защо в DiVino обособихме осем български винени региона и, макар това да е само едно възможно разделение, то в много по-голяма степен отговаря на виненото разнообразие в страната ни.

Извадка: divino.bg

Sort by